,,Cât de plăcute sunt locaşurile Tale Doamne al puterilor...,,

Bun venit !

Învaţă...

Învaţă de la ape să ai statornic drum,
învaţă de la flăcări că toate-s numai scrum.

Învaţă de la umbră să taci şi să veghezi
învaţă de la stâncă cum neclintit să crezi.

Învaţă de la soare cum trebuie s-apui
învaţă de la piatră cât trebuie să spui.

Învaţă de la vântul ce-adie pe poteci,
cum trebuie prin lume de liniştit să treci.

Învaţă de la toate,
- căci toate sunt surori,
cum treci frumos prin viaţă,
cum poţi frumos să mori.-Traian Dorz

marți, 2 iunie 2009

Biserica Ortodoxă din Mizieş... !

În Depresiunea Beiuşului , în imediata apropiere a municipiului Beiuş , este aşezată localitatea Mizieş , din Comuna Drăgăneşti .
Din documentele vremii , în 1725 , este semnalată aici o biserică acoperită cu paie , între bisericile recenzate de Padl Laszlo .
Biserica Ortodoxă din Mizieş , Bihor , cu hramul Sfântul Gheorghe , s-a edificat prin strădania Judelui Comunal Daniil Roman , cu sprijinul fratelui său Miron Romanul , mitropolitul Ardealului , în 1887 .
În 1885 s-a făcut învoire pentru construcţia bisericii , iar în 1886 s-a pus piatra de temelie a bisericii .
În 1887 , la 23 octombrie , s-a ridicat pe biserică sfânta Cruce , sub care au fost plasate documentele de atestare , iar în 1888 s-a terminat de construit biserica de piatră cu acoperiş de şindrilă .
Este sfinţită de Î.P.Sa.Miron Romanul mitropolitul Ardealului de atunci , însoţit de P.Sa. Ioan Meţianu , episcopul Aradului , la 29 august 1888 .
În 1907 este înlocuită şindrila de pe acoperiş cu ţiglă şi tablă , iar în anul 1931 sub păstorirea preotului Florian Goina se fac reparaţii interioare , ancorându-se pereţii cu ciuturi şi tiranţi de oţel şi se înlocuieşte tabla de pe turnul bisericii .
În anul 1971 s-a acoperit turnul cu tablă nouă , s-a schimbat clopotul existent din 1916 , cu unul nou de 300 Kg .
În iunie 1981 , o furtună doboară turla bisericii , descoperind-o . La 15 august 1982 biserica este devastată de un incendiu , acoperişul şi turnul arzând iar clopotele s-au topit . Sub păstorirea preotului Octavian Ciuhandru se reface acoperişul şi turla iar bronzul recuperat din clopotele topite este turnat din nou.
Din 1992 şi până în prezent , biserica este păstorită de preotul Ioan Popa sub păstorirea căruia între 1996-2001 au fost efectuate ample lucrări de consolidare cu stâlpi din fier beton , legaţi între ei cu trei ciuturi din fier , s-au adăugat două terase la intrări şi s-a tencuit interior şi exterior , pe plase .
Lucrările de consolidare şi pictura în tehnica „ frescă ”, au fost terminate în anul 2001 , prin contribuţia credincioşilor şi coordonate de preotul paroh Ioan Popa , iar pictura este executată de către preotul Gheorghe Bondoc din Vedea – Argeş .
În data de 3.07.2005 este sfinţită de către P.Sa. Dr. Petroniu Sălăjanul , episcop vicar al Oradiei , Bihorului şi Sălajului , protopop fiind preotul Ioan Balint , paroh fiind preotul Ioan Popa .
În anul 2008 , prin grija P.Sale Drincek Sofronie , episcopul Oradiei , în faţa bisericii , alături de statuia eroilor satului , este ridicată o statuie cu bustul episcopului Miron Romanul .
Pavel Emanuel -Ioan

Un comentariu: